БАЛНЕОЛЕЧЕБНИЦА ПАНЧАРЕВО

Прегледи

Home ] [ Прегледи ] Диагностика ] Терапия ] Курсове ] Контакти ]

Ортопед-травматолог
Интернист
Невролог
Физикален терапевт
Предстоящо - телемедицински консултации с изтъкнати специалисти

За записване - телефон: 02992-3252, или e-mail: mihaylov@usa.net
За коментари, мнения и препоръки свързани с този Web Site, моля обадете се на д-р Стоян Михайлов